XScope cho Mac l* công cụ hỗ trợ bạn trong việc đo lường, kiểm tra v* th* nghiệm đồ họa v* bố tr* trên m*n hình một cách mạnh mẽ v* hiệu quả nhất cho Mac OS X.
Công cụ vẽ đồ họa vector - Abobe illustrator CC V2014
Công cụ thiết kế đồ họa vector Affinity Designer
Thiết kế đồ họa vector hiệu quả với Arboard
Giờ đây, công việc đo lường k*ch thước, lấy mã m*u mọi chỗ trên m*n hình Macbook trở lên l* công việc dễ d*ng v* nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng xScope.
Phần mềm xScope hỗ trợ đo k*ch thước v* kiểm tra đồ họa trên m*n hình Mac
Phần mềm xScope hỗ trợ đo k*ch thước v* kiểm tra đồ họa trên m*n hình Mac
Ngo*i ra, xScope có rất nhiều t*nh năng khác hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Chẳng hạn như bạn muốn đo khoảng cách v* góc độ m*n hình quản lý thì bạn đã có công cụ thước Rulers. Sự quan sát được bao quát hơn với các m*n hình nhỏ v* các nội dùng trình duyệt web qua Screen. Công cụ Loupe giống như bác k*nh lúp cho bạn cái nhìn c*n cảnh hơn về công việc của bạn. Công cụ hướng dẫn giúp thiết bị chỉnh được ch*nh xác ngang v* dọc. Còn muốn chỉnh ch*nh xác chiều rộng, chiều cao, hay nguồn gốc liên kết thỳ phải dùng đến Frames. Cũng với đó l* một số công cụ Crosshair tìm vị tr* ch*nh xác trên m*n hình, xác định được tọa độ của con trỏ chuột v* đặt bất kỳ điểm n*o trên m*n hình gốc.